Thierry Gaujarengues

Prezes TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A.

Thierry Gaujarengues jest prezesem i akcjonariuszem Tomatis Développement S.A z siedzibą w Luksemburgu (TDSA). Po ukończeniu studiów magisterskich z zarządzania w 1988 r., Thierry Gaujarengues ściśle współpracował z Christianem Tomatisem (synem Alfreda Tomatisa), zajmując się rozwojem międzynarodowej sieci specjalistów Metody Tomatisa®. W 2000 r. był jednym z założycieli spółki Tomatis Développement S.A., której siedziba znajduje się w Luksemburgu. Spółka jest jedynym właścicielem Metody Tomatisa®.