Thibaut Bosworth

English Fluency Coach

Odpowiedzialny za merytorykę Pronounce®, Thibaut jest francusko-amerykańskim profesjonalnym coachem. Będąc równocześnie profesjonalnym muzykiem, Thibaut opracował unikatowe podejście do nauczania języka angielskiego, łącząc swoje umiejętności pedagogiczne z pasją do muzyki. Od ponad 20 lat współpracuje z ośrodkami edukacyjnymi Tomatisa®. Dziś wykorzystuje swoją wiedzę w projekcie Pronounce®, aby zapewnić szerszemu gronu odbiorców możliwość przełamania bariery językowej.