Nicola Laterza

Konsultant ds. edukacji i specjalista ds. autyzmu (SPE)

Nicola pracował w szkołach przez ostatnie 15 lat, początkowo ucząc muzyki, a następnie w zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (SPE) z naciskiem na autyzm. Studiował muzykę i w końcu połączył nauczanie z terapią słuchową. Jego wykształcenie obejmuje tytuł magistra edukacji muzycznej, magistra saksofonu oraz dyplom z lutnictwa uzyskany w Międzynarodowej Szkole Lutniczej w Cremonie. Na swoim ostatnim stanowisku zaplanował i poprowadził pilotażowy projekt w dwóch szkołach podstawowych w Londynie łączący Metodę Tomatisa® z programem rozwoju sensoryczno-ruchowego, który przyniósł znaczące rezultaty. Zaprojektował i przeprowadził również kilka szkoleń dla nauczycieli i rodziców na temat zaburzeń przetwarzania słuchowego, terapii słuchowej oraz integracji ruchowo-sensorycznej. Nauczanie nauczyło go, że każde dziecko jest wyjątkowe, a dostosowanie zajęć do indywidualnych potrzeb może znacznie przyspieszyć proces uczenia się. Obecnie wykorzystuje te atuty w prowadzeniu grupowych i indywidualnych sesji metody słuchowej Tomatisa® wraz z programem sensoryczno-motorycznym, których celem jest upewnienie się, że podstawowe kamienie milowe rozwoju fizycznego są osiągnięte przed rozpoczęciem nauki. Specjalizacje: Zaburzenia ze spektrum autyzmu, Zaburzenia przetwarzania sensorycznego, Dysleksja, Niepełnosprawność w nauce, P.E.C.S., Makaton, Terapia Lego, Intensywna interakcja, Tomatis®, Program Słuchowy.