Prelegenci 2023

Poznaj naszych pierwszych prelegentów

by inspirować i być inspirowanym.

Poznaj naszych znakomitych  prelegentów, którzy z taką samą pasją podchodzą do Metody Tomatisa®, jak do opieki nad klientem i wyników.

Dr. Joanna Ratyńska

Otolaryngolog i Konsultant Poziom 4 oraz Szkoleniowiec Metody Tomatisa® – Polska

Joanna przedstawi wyniki 5-letnich prac badawczych nad zastosowaniem Metody Tomatisa® u pacjentów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Badania były prowadzone w Warszawskim Szpitalu Dziecięcym.

Dr. Sanjay Subbaiah

Otolaryngolog z doświadczeniem w terapii głosu i połykania, Konsultant Metody Tomatisa® Poziom 3 – Indie

Sanjay omówi najnowsze badania w dziedzinie przetwarzania słuchowego i przedstawi wyniki pracy naukowej nad zaburzeniami głosu.

Dr. Sharmila Quenim Herr

Logopeda i Konsultant Metody Tomatisa® Poziom 4 – USA

Sharmila zaprezentuje wyniki swojej rozprawy doktorskiej dotyczącej zaburzeń przetwarzania słuchowego i omówi model badawczy, który może być wykorzystywany na szerszą skalę do badania skuteczności Metody Tomatisa®.

Françoise Nicoloff

Dyrektor Metody Tomatisa® w Australii, Konsultant Tomatisa® Poziom 4 i Trener – Australia

Françoise jest zarejestrowanym psychologiem z ponad 40-letnim doświadczeniem. Posiadając wiedzę na temat przetwarzania słuchowego i zaburzeń sensorycznych, wygłosi wykład pt. „Czy APD (Zaburzenie przetwarzania słuchowego) może współistnieć z ubytkiem słuchu? Studium przypadku osoby dorosłej„.

Thierry Gaujarengues

Dyrektor Generalny TDSA – Luksemburg

W nawiązaniu do naszego motywu przewodniego – „A dream come true” (Spełnione marzenia), Thierry przedstawi swoją wizję pozytywnej rewolucji, która zoptymalizuje praktykę i skuteczność specjalistów Metody Tomatisa®.

Jean-Pierre Granier

Psycholog kognitywista, Konsultant Metody Tomatisa® Poziom 4 oraz Dyrektor ds. Szkoleń w TDSA – Francja

Jean-Pierre przedstawi nową metodę analizy testu uwagi słuchowej, która pozwoli lepiej rozumieć profile uwagi słuchowej klientów.

Guillaume Peter

Dyrektor ds. Marketingu w TDSA (Tomatis Developpement SA) – Luksemburg

Guillaume zaprezentuje Marketing Toolbox – kompleksowe rozwiązanie do budowania i rozwijania praktyki (aspekty biznesowe).

Valérie Gas

Psycholog kliniczny, konsultant Tomatisa® i międzynarodowy trener – Francja

NOWA PLATFORMA TED
Valerie zapozna nas z nową platformą TED, jej nowymi testami dla dzieci i dorosłych, opartymi na 3 strefach, jej nowymi funkcjami i tablicą wyników.